Vacature verlopen

Deze vacature is niet meer actief.

Omgevingsmanager in Zwolle

Zwolle
Omgevingsmanager
02-02-2023
Stel een vraag
Omschrijving

Over de functie

Voor de Natura 2000-gebieden Springendal / Dal van de Mosbeek (SDvdM) en Engbertsdijksvenen (EDV) wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten.

In SDvdM is vanaf 2015 in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in het gebied gewerkt aan een inrichtingsplan (fase 2). Het inrichtingsplan is vertaald in een Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Dit is in januari 2023 door PS vastgesteld. In de volgende fase (fase3) worden het PIP en de vergunningen formeel in procedure gebracht en parallel daaraan vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten op het grondspoor nog een aantal slagen worden gemaakt om de benodigde gronden beschikbaar gesteld te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

Voor het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Vanaf 2016 is in nauwe samenwerking met betrokken partijen in het gebied gewerkt aan het inrichtingsplan van het gebied. Het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen bevindt zich in het eindstadium van de planuitwerkingsfase. Het inrichtingsplan dient tevens vertaald te worden in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) of, afhankelijk van de planning, in een projectbesluit volgens de nieuwe Omgevingswet, en vergunningaanvragen. Naar verwachting zal na de zomer 2023 het ontwerp-PIP ter visie worden gelegd. In de vervolgfase (fase 3A) worden het provinciaal inpassingsplan en de vergunningen formeel in procedure gebracht en parallel daaraan vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten op het grondspoor slagen worden gemaakt om de benodigde gronden beschikbaar te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

In de voorbereiding van de uitvoering (fase 3a) staat het schakelen centraal tussen provinciaal PIP-team, planologisch adviesbureau, technisch management en omgeving rond het tijdig aanleveren van stukken en adequaat inspelen op zienswijzen en mogelijke beroepen.

Voor de uitvoeringsfase (fase 3b) is de beschikbaarheid van de benodigde gronden cruciaal. Daartoe is vanaf fase 2 goede regie op de grondverwerving en het sluiten van overeenkomsten nodig. Het gaat hierbij om de afstemming tussen de provinciale procesregisseurs grond en hun rentmeesters, het technische management en de omgeving. Ook dienen tijdig voor uitvoeringsfase alle uitvoeringsvergunningen beschikbaar te zijn. 

In alle fases moet het overleg met de directe omgeving, gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen worden georganiseerd. Daarbij dient een heldere communicatiestrategie te worden gevoerd gebaseerd op actueel inzicht in het krachtenveld rondom de projecten. Binnen bovenstaande beschrijving van de taken van de OM, ligt voor SDvdM en EDV het zwaartepunt op direct contact met de grondeigenaren en het aansturen van de communicatie.

De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor:

  • organisatie van overleg met de omgeving;
  • stakeholdermanagement en communicatie;
  • aansturen van de communicatieadviseur;
  • PIP-procedure (i.s.m. provincie);
  • vergunningen;
  • de eigen bijdrage aan het functioneren als IPM-team.

Functie eisen

  • Je hebt een afgeronde hbo opleiding passende bij gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied
  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring bij een overheid waarin communicatie met de omgeving centraal staat
  • Je hebt kennis van de moderne landbouwkundige praktijk

Over het bedrijf

null

Solliciteer

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Maandag® is dé verbinder in werk waar mensen zin in hebben en zin in houden. Wij geloven dat iedereen het liefst elke dag met frisse energie aan de slag gaat.